انواع پروفیل یو پی وی سی

نرده های فلزی موجود در پنجره و درب منازل ، پروفیل (profile) نامیده میشود.در این مقاله به معرفی اجزای  تشکیل دهنده درب و پنجره میپردازیم.

پروفیل های اصلی بکار رفته در سیستم درب و پنجره عبارتنداز:

  • پروفیل فریم(frame) : پروفیل فریم در درب و پنجره Upvc بعنوان قاب دور وچهارچوب اصلی استفاده می شود. این پروفیل از لحاظ ابعادی دارای سطح مقطع های 6 سانتی متری و 7 سانتی متری هستند.

انواع پروفیل فریم:

_ پروفیل slider frame: چهارچوب اصلی درب و پنجره کشویی

_پروفیلslider frame triple track:چهارچوب اصلی درب و پنجره کشویی باقابلیت نصب توری

_پروفیل fix slider frame :چهارچوب اصلی درب و پنجره های کشوئی که قسمتی از آن بصورت ثابت (fix) استفاده میشود.

پروفیل فریمپروفیل مولیون(mullion) : سطح برش پروفیل مولیون بصورت T شکل است و بعنوان تقسیم کننده پنجره بصورت افقی یا عمودی استفاده می شود. بطور مثال برای کتیبه بالای پنجره از مولیون استفاده می شود. مولیون سری 60: در کنار مجموعه پروفیل های 6 سانتی متر استقاده می شود.

مولیون سری 70: با عرض 7 سانتی متر در کنار پروفیل های سری 7 سانتیمتری کاربرد دارد.

پروفیل مولیونانواع پروفیل های مولیون

_ مولیون متحرک: پروفیلی که به لنگه بازشو پیچ می شود و همراه با بازشو حرکت می کند. از پروفیل مولیون متحرک در درب و پنجره دوجداره فرانسوی استفاده می شود که در آن هر دو لنگه کنار هم باز می شوند.

_ مولیون کتیبه کشویی: شکل ظاهری این مولیون بدلیل ساختار متفاوت پروفیل کشویی، کاملا با مولیون های دیگر متفاوت است. این پروفیل بعنوان تقسیم کننده افقی در پنجره های کشویی استفاده می شود.

_پروفیل overhung: برای پنجره های باقید متحرک استفاده میشود

  • پروفیل سَش(sash): بعنوان بازشو در پنجره دوجداره استفاده می شود. شکل استاندارد این پروفیل بصورت S شکل است و در انواع زیر دسته بندی می گردد:

_پروفیل بازشو پنجره(sash):  پرمصرف ترین پروفیل بازشو در انواع درب و پنجره UPVC می باشد.

_پروفیل بازشو درب(door sash) : تفاوت پروفیل بازشوی درب با پنجره در ابعاد آن است، پروفیل سش درب از لحاظ ارتفاعی بزرگتر است.

_پروفیل slider sash:بخش بازشو در پنجرهای کشویی

_ پروفیل بازشوی کشویی: تنها در پنجره های دوجدار کشویی استفاده میشود

_پروفیل بیرون باز شو

_پروفیل داخل باز شو

پروفیل سش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.