پروفیل میانی یا مولیون

پروفیل مولیون به عنوان تقسیم کننده پنجره استفاده میشود و سطح برش آن بصورت  T است. این پروفیل برای کتیبه بالای پنجره استفاده می شود.پروفیل مولیون به چهار دسته تقسیم می شود.

  • مولیون سری 60
  • مولیون سری 70
  • مولیون متحرک
  • مولیون کتیبه ی کشویی

مولیون سری 60 :

برای پنجره‌های دو جداره با پروفیل های 6 سانتیمتری معمولا از پروفیل های میانی ۶۰ میلی متر استفاده می‌شود.

 مولیون سری 70 :

برای پنجره‌های سه جداره با پروفیل های 7 سانتیمتری معمولا از پروفیل‌های میانی ۷۰ میلی متری استفاده می‌شود.

مولیون متحرک :

این نوع از پروفیل به لنگه باز شو درب و پنجره پیچ می‌شود و به همراه بازشو حرکت می‌کند. معمولا از این نوع پروفیل در درب و پنجره‌های دو جداره فرانسوی استفاده می‌شود که در آن‌ها هر دو لنگه با هم و در کنار هم باز می‌شود.

مولیون کتیبه کشویی :

به دلیل این که شکل ظاهری این پروفیل با سایر پروفیل‌های میانی متفاوت است، از این رو، از آن به عنوان نوع دیگری از پروفیل میانی یاد می‌شود.که بیشتر به عنوان تقسیم کننده افقی در پنجره‌های کشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.